Profesionální dentální hygiena

Celkové ošetření

  •  1400,- Kč              

Vstupní anamnéza, vyšetření  úrovně dentální hygieny pomocí indexů (CPITN) a stanovení diagnózy vedoucí k následné terapii, odstranění zubního kamene ultrazvukem a ručními nástroji, AIR – FLOW (odstranění pigmentací – dle stavu parodontu), polishing, motivace a instruktáž orální hygieny s nácvikem vhodné metody čištění zubů, výplach antiseptickým roztokem, fluoridace.

Dětská hygiena

  •  800 Kč              

Vstupní anamnéza, v případě potřeby obarvení plaku tabletou, odstranění plaku scalerem, polishing, motivace, instruktáž s nácvikem vhodné metody čištění zubů a výběrem vhodných pomůcek, výplach antiseptickým roztokem dle potřeby, fluoridace.

Estetika  

 ▪ Domácí bělení metodou Whitesmile:

–  otisky, nosiče na bělení  3000 ,- Kč

– 1x tuba s bělícím gelem  750,- Kč

 (množství bělícího gelu je u každého pacienta individuální)

▪ Další úkony

– zhotovení šablon proti bruxismu a pro fluoridaci 3000,-Kč
– možnost čištění protetických náhrad a snímacích rovnátek v ultrazvuku a ultrazvukem 100-200,- Kč

Parodontologické ošetření

▪ cena se liší dle stavu parodontu (cena za 1 kvadrant cca 500,- Kč)

Zhodnocení stavu parodontu pomocí indexu CPITN, odstranění zubního kamene, deep scaling (odstranění subgingiválního kamene z hlubokých parodontálních kapes), výplach.